فرمانده ناحیه سپاه زاهدان بیان کرد

سرهنگ سارانی گفت: در ماه مهربانی خدا در پویش نذر خون تعداد 57نفر از بسیجیان شرکت نمودند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید معمار عنوان کرد:

محمد ناظری با بیان این که ۵۰۰ نفر از اهالی روستای آبادان ویزیت رایگان شدند، گفت: روحیه ایثار در…