آرشیو سازمان
فرمانده قرارگاه عملیاتی شهید معمار عنوان کرد:

محمد ناظری با بیان این که ۵۰۰ نفر از اهالی روستای آبادان ویزیت رایگان شدند، گفت: روحیه ایثار در دوران کرونا در کادر درمانی جلوه گر شده است.